بی اختیاری ادرار در کودکان: علت و درمان با بیوفیدبک

والدین و سرپرستان کودکانی که در طول روز دچار بی‌اختیاری در کنترل ادرار می‌شوند، باید با درک مناسب و شکیبایی اقدام به درمان این عارضه بکنند. این عدم توانایی کنترل ادرار، با نام بی‌اختیاری ادرار یا بی‌اختیاری شناخته می‌شود. باوجوداینکه این عارضه بسیاری از افراد کم سن و سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، معمولاً با گذشت زمان از بین می‌رود و این به معنی طبیعی بودن بی‌اختیاری ادراری در دوره‌ای از رشد برخی از افراد می‌باشد. بی‌اختیاری در سنی که کودک شروع به استفاده از دستشویی می‌کند